E xperts in SAFe

Het Scaled Agile Framework levert meer tevredenheid bij werknemers, hogere productiviteit, meer kwaliteit en sneller op de markt.

Odoo • Image and Text

Tevreden werknemers

SAFe gaat voor decentralizering van beslissing. Gedaan met Command en Control, en vervang dit door maximale delegatie van bevoegdheid naar waar de informatie is: bij de teams en de product owners.

Tevredenheid ontstaat waar mensen kunnen werken in geëngageerde teams met de bevoegdheid om zelf beslissingen te nemen. Met een focus op het leveren van kwaliteit aan de klanten. Waar uitdaging in evenwicht staat met ondersteuning door het bedrijf.

Vergis je niet: het agile bedrijf vergt nog meer leaderschap en helderheid van visie dan een meer traditionele omgeving, met meer transparantie bovendien. Om maximaal rendement te halen uit een agile transformatie heb je wellicht agile coaching en organisatie coaching nodig.

Productiviteit en creatie van waarde

Productiviteit is in SAFe het resultaat van helder geformuleerde doelen en de afstemming van de organisatie daarop, van kadans, van voortdyrende integratie, van motivatie en van het opzetten van lerende teams in een lerende organisatie. Van beperking van Work in Process ook. Hoge kwaliteit draagt bij. Het SAFe model beschrijft hoe alles werkt, de Leading SAFe training legt het voor je uit. Leading SAFe training explains it.

De belangrijkste bijdrage aan de hoge productiviteit komt echter van de focus op de creatie van waarde. De enige echt relevante meting van productiviteit is niet hoe hard we werken, maar wel hoeveel waarde we creëren.

Het aspect waardecreatie vind je terug in de SAFe Agile Product and Solution Management training. Lean Portfolio Management beschrijft dan weer hoe je portfolio af te stemmen met de strategie van je bedrijf en streeft naar het opvolgen van creatie van waarde in het Value Management Office.

Agile product management                        Lean Portfolio Management
Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Kwaliteit

Aan de basis van succesvolle agile softwareontwikkeling ligt het inbouwen van kwaliteit in het product. Alleen zo kunnen we blijven verderbouwen aan het product en lopen we niet vast als de klant nieuwe functies vraagt. Elk productincrement moet beantwoorden aan die kwaliteitsnormen en moet volledig geïntegreerd zijn met andere componenten.

Kwaliteit is essentieel voor schaalbaarheid, productiviteit en time to market. Kwaliteit is ook belangrijk voor de teams: trots op vakmanschap en het besef klanten kwaliteit te kunnen leveren motiveren medewerkers.

Specifieke praktijken om kwaliteit in het software productieproces in te bouwen komen aan bod in de SAFe Agile Software Engineering training. Architecture en integratie komen dan weer aan bod in de SAFe Agile Architecture training.

Agile Software Engineering                                        SAFE Agile Architecture

Time to market

Verkorting van de time to market is de belangrijkste reden waarom bedrijven naar agile overstappen. En het is juist daar dat SAFe de meeste meerwaarde levert.

Het basisidee van SAFe is namelijk om de waardestromen te optimaliseren in een end-to-end benadering, van idee tot implementatie. We proberen daarbij alle delen van het proces te verbeteren waarin we tijd verliezen. Met daarbij een hoge kwaliteit,, zodat zo weinig mogelijk werk terug moet naar eerder in de ketting en opnieuw capaciteit vergt. 

Door zo te werken bouwen we een continue strrom van waardecreatie voor de klanten..

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Het implementeren van SAFe

Het invoeren van lean-agile processen om producten te ontwikkelen vraagt een diepgaande omvorming van je organisatie. End-to-end lean denken, decentraliseren van het beslissingsproces, dienend leiderschap, nieuwe benadering van budgetbeheer, een nieuwe bedrijfscultuur: dit is echt een grote en moeilijke tocht voor elk bedrijf.

SAFe levert een model, een roadmap en instrumenten om een lean-agile bedrijf te worden, dat snel kan inspelen op veranderingen opportuniteiten in de markt, met gemotiveerde werknemers, hoge productiviteit en kwaliteit, snel op de markt en tevreden klanten als beloning.

ADJUGO levert training, coaching en consultancy om je te helpen en begeleiden bij die transformatie!

Evaluatie van je Business agility


Waar sta je al in je agile transformatie? Je hebt agile coaches ingehuurd, je hebt een aantal processen ingevoerd, verschillende teams werken goed agile, je ziet positieve resultaten. Maar er zijn misschien ook spanningen, een aantal teams blijven achter of lijken af te haken, de verbeteringen beginnen wat te stagneren.

Als je wil weten waar je staat en een beter zicht wil krijgen op de volgende stappen die je kan ondernemen, kan onze evaluatie van je Business Agility je prima helpen!

Odoo • Text and Image

SAFe levert resultaat

ADJUGO kan je helpen om het meeste uit SAFe te halen.

Contacteer ons                            SAFe training